Deze website maakt gebruik van cookies. Door op OK te klikken of gebruik te maken van deze website stemt u hiermee in
OK

Disclaimer

Algemeen
Basic Serviceproviding, een handelsnaam van ROMEO Serviceproviding BV, is
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62988077. Basic Serviceproviding biedt gebruikers met deze website toegang tot www.basic-serviceproviding.nl en publiceert hierop teksten, afbeeldingen en andere informatie die door Basic Serviceproviding en derden zijn aangeleverd. De informatie die op of via deze site wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet
worden gezien of gelezen als een advies of aanbeveling. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Basic Serviceproviding behoudt zich het recht voor om de informatie die wordt aangeboden op of via deze site te allen tijde zonder vooraankondiging te wijzigen. Wij adviseren u om deze disclaimer zorgvuldig en met enige regelmaat te lezen.

Beperking aansprakelijkheid
Hoewel Basic Serviceproviding er altijd naar streeft om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden op haar website, kan Basic Serviceproviding u dit niet garanderen. Basic Serviceproviding garandeert ook niet dat deze site foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ook is Basic Serviceproviding niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. Basic Serviceproviding aanvaardt verder geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van sites van derden door middel van links of feeds via deze website. De betrouwbaarheid, juistheid, redelijkheid en volledigheid van informatie op dergelijke sites is door Basic Serviceproviding niet uitvoerig geverifieerd.

Een zodanig gebruik van of verwijzing naar deze website dat mogelijk het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, is niet toegestaan. Ook het hierdoor verhinderen van de toegang, het in gevaar brengen van het functioneren van deze site of de op of via deze site aangeboden informatie of de gebruikte software aantasten, is niet toegestaan. Basic Serviceproviding, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade geleden door derden bij verboden of onjuist gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten
Basic Serviceproviding behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze site aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basic Serviceproviding. U mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

Basic Serviceproviding is een onderdeel van ROMEO Financiële Diensten
Cookiebeleid | Disclaimer | Privacyverklaring | © Basic Serviceproviding 2018